• NGH4
  • NGH2
  • NGH3
  • NGH1

Doop aansoekvorm

NED GEREF GEMEENTE HARTENBOS
AANSOEKVORM VIR DIE DOOPBEDIENING AAN VERBONDSOUERS

 
 

Gebruik asseblief die vorm om u doopaansoek aanlyn te voltooi. Die aansoek vorm kan ook hier in PDF formaat afgelaai word.


Hiermee verklaar ek/ ons as ouer(s) dat ek/ons die vrae van die doopbelofte hieronder vermeld, deurgelees het en my/ons vereenselwig met die inhoud daarvan. Met my/ons handtekening hieronder verklaar ek/ons my/ons gebonde en gewillig om die belofte met my/ons ganse lewe na te kom.


Ten eerste: Bely u dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word?


Ten tweede: Bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?


Ten derde: Beloof u om hierdie kind, van wie u vader en moeder (of voog) is, in dié leer na die beste van u vermoë te onderrig en te laat onderrig?


 

Grootte van Gemeentes

druk hier vir meer inligting